Posts Tagged 'peons caminers'

La Conselleria torna a requerir a l’Ajuntament de Gandia la protecció de l’edifici de Peons Caminers

Davant la passivitat del govern municipal, la Conselleria de Cultura requereix una vegada més l’ajuntament de Gandia a pronunciar-se sobre la catalogació de l’edifici de Peons Caminers com a Bé de Rellevància Local, ja que el municipité en primer lloc les competències per a fer-ho. A més, la Conselleria recorda que,des de l’aprovació de la llei de Patrimoni Cultural de 1998,els ajuntaments han de redactar el Catàleg d’Espais i Béns Protegits i insta Gandiaa portar a complir amb la seua obligació, que ja acumula catorze anys de retard.

L’associació ARC DE MIG PUNT qualifica de greu negligència aquesta paràlisi del govern municipal amb Peons Caminers, ja que l’edifici té uns valors culturals més que notoris, demostrats en un informe elaborat per historiadors de la mateixa associació. La seua protecció constituiria un pas endavant en la promoció del patrimoni local i en la potenciació del barri de Corea. Per això, no s’entén el desinterès dels actuals governants, que obliden el patrimoni de Gandia en lloc d’afavorir el seu reconeixement i difusió, tan necessària per a una ciutat que aspira a assolir rellevància i prestigi.

Per altra banda, tampoc no s’entén de cap manera que l’ajuntament estigadesobeïnt els múltiples requeriments de la Conselleria, que és l’administració superior.  Aquesta situació només pot qualificar-se de meninfotisme respecte el patrimoni cultural de la ciutat, un meninfotisme que es posa de manifest de manera alarmant en els casos de la capella de l’Assumpció, l’alqueria de Martorell o l’ermita de Sant Vicent, totes elles necessitades de restauració urgent i que han sigut abandonades a la seua sort després de successives promeses incomplertes per la regidoria d’urbanisme.

ARC DE MIG PUNT vol insistir que la inexistència d’un Catàleg de Béns i Espais Protegits motiva bona part dels problemes que té el patrimoni cultural de Gandia. Per aquest motiu, l’associació se suma a la conselleria a l’hora d’exigir al consistori que es redacte aquest document indispensableen la planificació urbanística del segle XXI. Resulta vergonyós que la capital de la Safor no dispose d’un document que qualsevol municipi menut ja té de fa temps. Aquest endarreriment de catorze anys frena les expectatives, no sols culturals sinó també turístiques de Gandia.

ARC DE MIG PUNT SOL·LICITA LA DECLARACIÓ DE BRL PER A PEONS CAMINERS

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ, MEMÒRIA I PATRIMONI ha sol·licitat a l’ajuntament de Gandia la declaració de Bé de Rellevància Local per a l’edifici de Peons Caminers, situat a la cantonada del carrer Cervantes amb l’avinguda del Grau, en base al seu interès històric i arquitectònic, i com a exemple del’arquitectura industrial del primer quart del segle XX singular en la comarca de la Safor. L’associació sol·licita també que no s’emprenga cap tipus d’obra ni intervenció a l’edifici fins a la realització d’un estudi que establisca clarament els seus valors cultural i aquests estiguen degudament protegits.

Segons un informe aportat per la mateixa associació, l’edifici pot datar-se abans de 1925 i el seu nom original és Cotxera d’Obres Públiques. En realitat, no és una simple caseta de peons caminers sinó un centre comarcal d’obres públiques vinculat al Cos d’Enginyers de Camins, que exercia múltiples funcions: oficina deprojectes de carreteres per als enginyers de camins, dipòsit i taller de maquinària, residència temporal detreballadors etc. L’edifici va mantenir un intens nivell d’activitat des de la dictadura de Primo de Rivera, quan Gandia va ser inclosa al Circuito Nacional de Firmes Especiales del Plan Nacional de Carreteras. Cal esmentar que la major part de les carreteres de la Safor s’han projectat i s’ha dirigit la seua execució des d’aquest edifici, que es va  mantindre en actiu fins al 1990 aproximadament.

Entre les seues característiques es pot destacar el seu estil neohistoricista, amb una façana emmerletada de dos cossos: un cos principal que té l’entrada en forma d’arc i que exhibeix al damunt l’escut del Cos d’Enginyers de Camins, i un cos lateral en forma de torre. A l’interior caldria destacar la coberta amb encavallades de tipus Polonceau de fusta, de gran interès arquitectònic i singularitat a Gandia.

Cal assenyalar que hi ha diversos edificis com aquest a d’altres comarques, ja que el Ministeri d’Obres Públiques els construïa tots a partir d’un mateix model, de la mateixa manera que passava amb les estacions del ferrocarril. Hi ha edificis idèntics a Ayora i a Requena, on l’edifici ja ha estat incorporat al Catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU. ARC DE MIG PUNT espera que el de Gandia també siga protegit i posat en valor per a gaudi dels ciutadans i ciutadanes i per a promoció del barri de Corea, pensant en la possibilitat d’integrar-lo en projectes de gestió cultural i turística de cara al futur.


Visites

  • 18.452 carícies al patrimoni