Archive Page 2

Arc de Mig Punt insta l’Ajuntament de Gandia a collir-se a les ajudes autonòmiques per a la recuperació del patrimoni

Exigeixen al Govern local que pose fi a l’actual situació de paràlisi i oblit del patrimoni cultural  i assumisca la seua responsabilitat de gestionar-lo en benefici dels ciutadans i ciutadanes.

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI insta l’Ajuntament de Gandia a sol·licitar les ajudes a la conservació, recuperació i protecció dels immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana: arqueològic, arquitectònic, etnològic i paleontològic, convocades per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Les ajudes s’han fet públiques al DOCV nº 7019, de 8 de maig de 2013. Estan destinades a Béns d’Interés Cultural i Béns de Rellevància Local i arriben fins a 20.000 euros per projecte.

Com ja ha denunciat repetidament ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI, la ciutat de Gandia té ara mateix molts béns culturals en avançat estat de degradació o en perill d’enfonsament imminent: l’alqueria de Martorell, l’ermita de Sant Vicent, la capella de l’Assumpció, la torre dels Pares l’escoleta Wilson, l’alqueria del Gall, l’alqueria de Boles, l’edifici de Correus, etc. De tots ells, l’alqueria de Martorell i l’ermita de Sant Vicent tenen la condició de BRL necessària per acollir-se a aquestes ajudes, amb les quals podrien efectuar-se obres de consolidació per a evitar que els edificis finalment s’esfondren. També la Torre dels Pares podria beneficiar-se’n, ja que és un BIC i està molt deteriorada.

ARC DE MIG PUNT. ASSOCIACIÓ MEMÒRIA I PATRIMONI exigeix a l’Ajuntament de Gandia que pose fi a l’actual situació de paràlisi i oblit del patrimoni cultural  i assumisca la seua responsabilitat de gestionar-lo en benefici dels ciutadans i ciutadanes. Aquesta subvenció de la Conselleria de Cultura podria destinar-se a obres d’apuntalament i conservació d’alguns monuments de Gandia que ho necessiten amb urgència i és absolutament imprescindible que l’ajuntament la sol·licite. En cas contrari, es posarà de manifest, una vegada més, l’absolut meninfotisme de l’actual govern municipal i la irresponsabilitat a l’hora de complir amb les seues obligacions.

Arc de Mig Punt al·lega contra el PERIMMU de Gandia

L’Associació Arc de Mig Punt, Associació Memòria i Patrimoni, ha presentat a l’Ajuntament de Gandia un conjunt de nou al·legacions molt detallades en referència a la Modificació del Pla Especial de Revitalització i Millora Urbana (PERIMMU), publicat al DOCV amb data de 21-02-2013 per a sotmetre’s a exposició pública.

El conjunt d’aquestes nous al·legacions tracta de demostrar globalment per què no té sentit la modificació d’un Perimmu tan antiquat.

Les al·legacions més importants ressalten la incoherència de moltes de les propostes del Perimmu, entre elles l’incompliment dels requeriments tècnics de la Direcció General de Patrimoni en matèria de catalogació, la informació deficient dels Béns d’Interés Cultural de la ciutat, la no delimitació de nuclis històrics com Beniopa, Benipeixcar, el Grau, etc.

L’Associació Arc de Mig Punt torna a insistir en una problemàtica endèmica del municipi de Gandia i torna a criticar la falta d’interés del govern municipal pel seu patrimoni, un assumpte de primer nivell en el model de ciutat i en la projecció que aquesta ofereix des d’un punt de vista turístic i de prestigi de cara a l’exterior.

La necessitat urgent de fer un autèntic catàleg de tot el terme municipal és una prioritat que no hauria d’escapar a cap dels nostres governants.

Gandia hauria d’estar aprovant un catàleg integral de patrimoni, no una modificació del PERIMU

Intervenció d’Isabel Canet, presidenta d’Arc de Mig Punt, al programa ‘A debat’, de Telesafor.com, el 14 de febrer de 2013.
Des d’Arc de Mig Punt també han denunciat les mancances i errades greus en la proposta de modificació de PERIMU, com la falta de rigor en la delimitació del casc antic de Gandia.


Visites

  • 18.452 carícies al patrimoni